Filtrering

Inlägg av Elin Carlsson

Framtida tullhantering förenklad deklaration

Tulldeklarationer vid import Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand. Förenklad deklaration Produktionssättning…

Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram

Den planerade produktionssättningen av NCTS fas 5 skjuts fram. Tullverket gör idag bedömningen att systemet fortfarande inte håller tillräcklig kvalitet för produktionssättning den 12 november. Tullverket meddelar därför…