Filtrering

Nyheter

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…

Information livsmedelsverket

Avgifter för gränskontroll av livsmedel oförändrade under 2024 Ingen höjning av Livsmedelsverkets avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel. Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 Om avgifter för…

Framtida tullhantering förenklad deklaration

Tulldeklarationer vid import Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand. Förenklad deklaration Produktionssättning…

Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram

Den planerade produktionssättningen av NCTS fas 5 skjuts fram. Tullverket gör idag bedömningen att systemet fortfarande inte håller tillräcklig kvalitet för produktionssättning den 12 november. Tullverket meddelar därför…