Export av varor via Finland

Exporterat ert företag varor via Finland?

Om du som svensk exportör exporterar varor via Finland måste du från och med den 12 september i år alltid hänföra varorna till export i Sverige om sändningens värde överstiger 3000 euro.

Tidigare har man i enskilda fall kunnat hänföra en försändelse med ett värde över 3000 euro till export i Finland, trots att exportören av sändningen är etablerade i ett annat EU-land. Detta är då inte möjligt längre efter 12 september.

Läs mer om detta på finska tullens hemsida, eller i förordningen upprättad för just detta.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…