Förändrade dokumentkrav för järn- och stålprodukter

Från och med den 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.

Från och med den 30 september gäller förbudet produkter som innehåller andra järn- och stålmaterial än de som omfattas av KN-nummer 7207 11, 7207 12 10 eller 7224 90.

Det nya förbudet innebär bland annat kravet på dokumentation av ursprunget för järn och stål som används vid bearbetning och syftar till att förhindra att sanktioner mot Ryssland kringgås.

Du som importör måste vid importtillfället kunna styrka att varorna som omfattas av sanktionerna inte innehåller material av ryskt ursprung genom att lämna in relevanta uppgifter. Det kan importören göra genom ett MTC (Mill test certificate). Tullverket godtar också bevisning i form av följande dokument:

  • faktura
  • följesedel
  • leverantörsdeklaration
  • produktionsbeskrivning.

Dessa dokument måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om denna inte innehåller tillräckliga uppgifter så kan varan inte övergå till fri omsättning.

Detta är en stor förändring för importörer som importerar produkter som faller under dessa sanktioner. Ni kan läsa mer om detta på Tullverkets hemsida, eller kontakta oss så hjälper vi dig framåt.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer