Förtydligande angående vissa järn- och stålprodukter

EU-kommissionen har i sin FAQ tydliggjort att förbudet omfattar fler tullförfaranden än övergång till fri omsättning. Dokumentationskrav gäller även för hänförande till tullager, aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. Varor kan fortsatt transiteras till en anläggning för tillfällig lagring i väntan på att du får dokumentation som styrker att varorna inte har ryskt ursprung.

Observera att dokumentationskravet inte omfattar varor som har tillverkats före den 23 juni 2023. Kan du styrka att varorna har tillverkats och bearbetats före den 23 juni behöver du inte styrka icke-ryskt ursprung.

Tullverket vill ännu en gång betona att det inte är möjligt att använda förenklade deklarationsförfaranden för varor som omfattas av sanktioner.

Läs mer om detta på Tullverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Framtida tullhantering förenklad deklaration

Tulldeklarationer vid import Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand. Förenklad deklaration Produktionssättning…

Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram

Den planerade produktionssättningen av NCTS fas 5 skjuts fram. Tullverket gör idag bedömningen att systemet fortfarande inte håller tillräcklig kvalitet för produktionssättning den 12 november. Tullverket meddelar därför…