Kontrollinsatser på avslut av transiteringar

Tullverket gjorde i slutet av september en punktinsats för att kontrollera att rutiner och regler för avslut av transiteringar efterlevs. Kontrollinsatsen gjorde nedslag på tullager och anläggningar för tillfällig lagring i Göteborgs- och Stockholmstrakten.

Läs mer om detta på Tullverkets hemsida;

Kontrollinsats på avslut av transiteringar

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer