Livsmedelsverket höjer priser för gränskontroll 2022

Senast Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor var den 1 januari 2020. För att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning för kontrollerna krävs nu åter en avgiftshöjning.

Förändringen innebär bl.a. följande höjningar av avgifterna för importkontroll:

  • För gränskontroll av animaliska livsmedel höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
  • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs från 15 öre/kg till 20 öre/kg.
  • För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
  • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften från 550 kr till 850 kr/sändning.

Läs mer om detta och fler prishöjningar på Livmedelsverkets hemsida

Publicerad

Författare

Taggar

,

Dela

Läs mer