Livsmedelsverket höjer priser för gränskontroll 2022

Senast Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor var den 1 januari 2020. För att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning för kontrollerna krävs nu åter en avgiftshöjning.

Förändringen innebär bl.a. följande höjningar av avgifterna för importkontroll:

  • För gränskontroll av animaliska livsmedel höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
  • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs från 15 öre/kg till 20 öre/kg.
  • För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
  • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften från 550 kr till 850 kr/sändning.

Läs mer om detta och fler prishöjningar på Livmedelsverkets hemsida

Publicerad

Författare

Taggar

,

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…