Livsmedelsverket kräver identifikation av vägfordon och släp i officiella intyg

Officiella intyg ska innehålla information om transportmedel och enheten som transporterar sändningen. Detta gäller även vägfordon, med eller utan släp, och vägfordonets registreringsnummer ska anges i intyget tillsammans med numret för eventuellt släp.

Det är obligatoriskt att välja transportmedel och fylla i dess identifikation i fält I.15 i det officiella intyget. I fält I.19 ska containernummer fyllas i, speciellt när detta inte angetts i fält I.15. Detta gäller sändningar som transporteras i förslutna behållare och där behållaren har ett specifikt nummer, till exempel som sjöcontainrar och vägfordonssläp har. Utfärdande myndighet måste därför ha tillgång till denna information vid utfärdande av intyget.

Läs mer om detta på Livsmedelsverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…