Ny beräkningsmetod för växtskydds- och kvalitetskontrollsavgift vid årsskiftet

Ny beräkningsmetod för växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 beräknas växtskyddsavgiften och kvalitetskontrollavgiften på ett nytt sätt. Den nya beräkningsmetoden innebär att nio olika fasta avgiftsnivåer införs. Vilken avgift du ska betala avgörs av varornas vikt, antalet sundhetscertifikat och vilken kontrollfrekvens som gäller för de varor som du importerar.
Läs mer om detta på Tullverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…