Ny version av Kombinerade nomenklaturen vid årskiftet

Från den 1 januari 2023 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Läs mer om detta på Tullverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer