Senareläggning av ICS2 i vissa medlemstater

Införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2, fas 2, senareläggs i vissa medlemsstater

Den 1 mars produktionssätts det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet ICS2, fas 2. Aktörer som ska lämna summariska införseldeklarationer för varor som skickas med flyg från tredjeland ska göra detta via ett centralt gränssnitt.

Sverige är en av flera medlemsstater som har begärt och fått uppskov till den 30 juni att ansluta sig till ICS2, fas 2. Det innebär att transportörer som ska lämna summariska införseldeklarationer i medlemsstater som fått uppskov uppmanas att se över sina planer. I de fall man har Eori-nummer utfärdat i Sverige bör man kontakta Tullverket om det finns behov av att ändra sin plan för övergången till ICS2.

Läs mer på Tullverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer