Vad hände den 1 januari?

Den 1 januari trädde en del förändringar i kraft som du har kunnat läsa om bl.a. på vår nyhetssida och tullverket.se. Här kommer en summering av dessa händelser.

Ny värdegräns för schablonberäkning av tull.

Från och med den 1 januari 2022 sänktes beloppsgränsen för schablonberäkning av tull från 7600 kronor till 7100 kronor. Dessutom tillkännagavs beloppsgränser med hänvisning till 2 kap. 4 § 3-5 lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. slopades, eftersom dessa bestämmelser sedan den 1 juli 2021 inte längre gäller. Läs med om detta på Tullverkets hemsida.

Förändrade varukoder

Den 1 januari 2022 ändrades många varukoder i Tulltaxan. Det påverkade aktörer som importerar eller exporterar varor, men också för de aktörer som lämnar intrastatuppgifter till SCB.

Tulltaxan uppdateras varje år, men vart femte år är ändringen lite större. Då uppdaterar nämligen Världstullorganisationen (WCO) sin HS-nomenklatur, som alla varukoder i Tulltaxan bygger på. Läs mer om detta på Tullverkets hemsida.

Undantag vid handel med Storbritannien upphörde

Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av en tulldeklaration för importer av varor till Storbritannien från EU upphörde vid årsskiftet. Detta skrev Tullsam om på vår nyhetssida tidigare i år.

Läs mer om detta på Tullverkets hemsida.

Reklamskatten avskaffades

Du som är registrerad för reklamskatt avregistrerades automatiskt i samband med att skatten avskaffades vid årsskiftet.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Publicerad

Författare

Taggar

, , ,

Dela

Läs mer