Framtida tullhantering förenklad deklaration

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand.

Förenklad deklaration

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan den 2 september 2024 med en införandeperiod fram till den 27 september 2024.

I den förenklade deklarationen lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande deklaration.

Processbeskrivningar

Läs om processen när du lämnar en förenklad deklaration i förväg.

Läs om processen vid förenklad deklaration.

Läs om processen vid kompletterande deklaration.

Läs om processen vid ändring av förenklad eller kompletterande deklaration.

Deklarationshandledningar

Titta i deklarationshandledningen för förenklad deklaration.

Titta i deklarationshandledningen för kompletterande deklaration.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för förenklade och kompletterande deklarationer.

Företagstestmiljö

Från den 15 november 2023 kan du testa förenklade och kompletterande deklarationer i företagstestmiljön.

 

För frågor om detta kolla in tullverkets hemsida eller kontakta oss.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Övergången till NCTS fas 5 skjuts fram

Den planerade produktionssättningen av NCTS fas 5 skjuts fram. Tullverket gör idag bedömningen att systemet fortfarande inte håller tillräcklig kvalitet för produktionssättning den 12 november. Tullverket meddelar därför…