Nya regler för importkontroll och provtagning av vegetabiliska livsmedel

Under 2024 kommer ändringar i de förordningar som reglerar importkontroll och provtagning av vegetabiliska livsmedel som importeras från länder utanför EU. Det finns mycket en importör kan göra för att kontrollen ska gå så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Håll dig uppdaterad på området genom att prenumerera på detta nyhetsutskick – Nyheter livsmedelsimport.

Vissa vegetabiliska livsmedel omfattas av så kallade skyddsåtgärder som reglerar att livsmedlen ska genomgå gränskontroll vid import till EU. Vid importkontrollen granskas de dokument som medföljer sändningen och vissa av sändningarna väljs ut för fysisk kontroll och provtagning.

Som importör eller ansvarig aktör för importsändningar av vegetabiliska livsmedel behöver du veta vilka livsmedel som är gränskontrollpliktiga. De förordningar som reglerar vegetabiliska livsmedel finns samlade på Livsmedelverkets webbplats. Förordning (EU) 2019/1793, som är den övergripande förordningen för gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel, uppdateras med jämna mellanrum. Genom att prenumerera på detta nyhetsutskick får du information om ändringar och håller dig uppdaterad.

Viktigt att känna till för dig som importör/ansvarig aktör för importsändningar av vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU:

Två nya förordningar som reglerar provtagning och analys av mögelgifter (mykotoxiner) och växtgifter (bland annat pyrrolizidinalkaloider) har publicerats och ska tillämpas från och med den 1 april 2024. Eftersom mögelgifter och växtgifter kan finnas ojämnt fördelat i livsmedelssändningar krävs omfattande provtagningar. Det kan innebära upp till hundra delprover och att hela eller stora delar av sändningarna behöver lastas ur så att dessa kan tas spritt i sändningen.

En sändning som provtagits av Livsmedelsverkets gränskontroll kan inte släppas ut på marknaden förrän godkänt analyssvar inkommit. Tiden för analyssvaret varierar beroende på vegetabilie och analys. Det är speciellt viktigt för dig som importerar färska vegetabilier att ha kännedom om svarstiden. I vissa fall har laboratoriet möjlighet att analysera med kortare svarstid mot en kostnad som brukar vara ungefär den dubbla. En provtagen sändning får antingen vänta kvar inom hamn/flygplatsområde eller transiteras till godkänt tullager i väntan på provsvar.

Det finns flera sätt för dig som importör att påverka att kontrollen går så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt:

  • Var ute i god tid med din förhandsanmälan så att gränskontrollpersonalen kan kontrollera att allt är ok med dokumenten innan sändningen väl är på plats och dras fram för kontroll.
  • Det är vanligt att rumstempererade containrar gasas i exportlandet för att bekämpa skadedjur. Gasen kan innebära en hälsofara för de personer som lastar ur containrar och därför kan mätning av gas och eventuell ventilation krävas innan provtagning. Skicka med dokument som innehåller information om eventuell gasning.
  • Var tydlig i kommunikationen med exportören om att det gränskontrollpliktiga godset ska vara lastat så att det finns lättåtkomligt direkt innanför containerns dörrar.
  • Gods som är pallat tar betydligt kortare tid att lasta ur än löspackat gods.
  • Var tydlig i informationen till gränskontrollstationen om du önskar normal analystid eller om du önskar snabbast möjliga analys mot en större kostnad i de fall det är möjligt.
  • Om du som importör önskar transitera din sändning till tullager i väntan på provsvar behöver du informera aktuell gränskontrollstation om tullagrets adressuppgifter, tullagerkod och att du önskar godkännande för transitering.

Du som importör eller ansvarig aktör för sändningen står för alla kostnader i samband med provtagning. Utöver grundkostnaden för dokumentkontroll tillkommer Livsmedelverkets provtagningsavgift, analyskostnader och urlastningskostnader i aktuella fall. Dessutom kan det tillkomma kostnader som till exempel gasmätning och ventilering av container. Observera att laboratoriernas analyskostnader höjs under 2024.

Om du vill ha mer information om den provtagning som sker i samband med importkontrollen eller har frågor om exempelvis analyskostnader eller svarstider, är du välkommen att kontakta Livsmedelsverkets gränskontroll på e-post .

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…