Övergång till NCTS fas 5 före och efter 12 november

Den 12 november kommer övergången till NCTS fas 5 att ske under dagen, vilket innebär ett driftstopp klockan 10.00–16.00. När driftstoppet är över meddelar Tullverket på startsidan på tullverket.se att övergången till NCTS fas 5 är klar.

Vad händer den 12 november?

Här är hålltiderna för söndagen den 12 november:

  • 10.00 – Driftstopp för NCTS fas 4. Från detta klockslag kommer inga deklarationer i NCTS fas 4 att accepteras.
  • 10.00–16.00 – Kontinuitetsplan gäller för transiteringar till och från Sverige.
  • 16.00 – Produktionssättning och övergång NCTS fas 5 – alla transiteringar i Sverige startas upp i NCTS fas 5. Information om övergången publiceras i en gul informationsruta på startsidan på tullverket.se.

Tullverkets rekommendation är att ni planerar för att minimera antalet ärenden under driftstoppet då pappershantering är resurskrävande.

Läs mer om kontinuitetsplanen på sidan Kontinuitetsplan för NCTS.

Ombud med tillstånd att skicka in transiteringsdeklarationer i både svenska och norska NCTS

Under driftstoppet kan ombud som har tillstånd att skicka in transiteringsdeklarationer i både svenska och norska NCTS med fördel använda det norska systemet för att skicka in deklarationer som ska friges vid ett avgångstullkontor vid norska gränsen.

Uppstart enligt normalförfarande

Ej frigjorda deklarationer i normalförfarande för NCTS fas 4 kommer inte att frigöras för transitering efter produktionssättning av NCTS fas 5.

En ny deklaration ska skickas in i NCTS fas 5 och den befintliga ogiltigförklaras.

Varupostförteckning

Efter driftsättningen av NCTS Fas 5 är en rekommendation att transportören förses med en varupostförteckning om transiteringsdeklarationen består av fler än en varupost.

Varupostförteckningen bör innehålla

  • MRN-nummer
  • antal förpackningar
  • varubeskrivning
  • varukod
  • brutto- och nettovikt.

Konsekvensen om en varupostförteckning inte finns tillgänglig är längre hanteringstid vid expeditionerna.

 

För mer information besök tullverkets hemsida eller kontakta oss

Framtida tullhantering – Övergång till NCTS fas 5 – vad händer före och efter den 12 november? – Tullverket

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer