Övergång till NCTS fas 5 – vad händer före och efter övergången?

Övergång till NCTS fas 5 – vad händer före och efter övergången?

 

Den 28 januari kommer övergången till NCTS fas 5 att ske under dagen, vilket innebär ett driftstopp klockan 10.00–16.00. När driftstoppet är över meddelar Tullverket på startsidan på tullverket.se att övergången till NCTS fas 5 är klar.

Vad händer den 28 januari?

Här är hålltiderna för söndagen den 28 januari:

  • 10.00 – Driftstopp för NCTS fas 4. Från detta klockslag kommer inga deklarationer i NCTS fas 4 att accepteras.
  • 10.00–16.00 – Kontinuitetsplan gäller för transiteringar till eller från Sverige.
  • 16.00 – Produktionssättning och övergång till NCTS fas 5 – alla transiteringar i Sverige startas upp i NCTS fas 5. Information om övergången publiceras i en gul informationsruta på startsidan på tullverket.se.

Tullverkets rekommendation är att ni planerar för att minimera antalet ärenden under driftstoppet då pappershantering är resurskrävande.

Tullverket kommer att ha en extra systemövervakning under måndagen den 29 januari.

Läs mer om kontinuitetsplanen på sidan Kontinuitetsplan för NCTS

Ombud med tillstånd att skicka in transiteringsdeklarationer i både svenska och norska NCTS

Under driftstoppet kan ombud som har tillstånd att skicka in transiteringsdeklarationer i både svenska och norska NCTS med fördel använda det norska systemet för att skicka in deklarationer som ska friges vid ett avgångstullkontor vid norska gränsen.

Kontakta oss

Om du behöver kontakta Tullverket den 28 januari gör du detta på telefon 0771-520 520 val 2, öppettider 10.00–20.00.

Övrig tid hänvisar vi till ordinarie kontaktvägar.

Kontakta oss

Hur hanteras deklarationer i NCTS fas 4 och NCTS fas 5 efter övergången?

Starta en ny transitering efter den 28 januari

Deklarationer som har ankomstanmälts i NCTS fas 4 före den 28 januari

Ankomstregistrera transitering efter den 28 januari

Ankomstregistrering av nationell transitering i NCTS fas 4 efter den 5 februari

Efter den 5 februari kommer ankomstregistrering av nationella transiteringar i NCTS fas 4 inte vara möjlig, Meddelandet IE007A kommer att avvisas.

Kontakta Tullverket via .

Ogiltigförklarande av en deklaration i NCTS fas 5

Tills vidare kommer meddelandet ”Begäran om ogiltigförklarande av deklaration” (IE014) att behöva kompletteras med en ansökan om ogiltigförklaring via e-tjänsten. Detta kommer att gälla under en begränsad tid och vi återkommer med ytterligare information.

Ogiltigförklara transitering, e-tjänsten

Uppstart enligt normalförfarande

Ej frigjorda deklarationer i normalförfarande för NCTS fas 4 kommer inte att frigöras för transitering efter produktionssättning av NCTS fas 5. En ny deklaration ska skickas in i NCTS fas 5 och den befintliga ogiltigförklaras.

Publicerad

Författare

Taggar

Dela

Läs mer

Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Information från kommerskollegiet nedan om elektroniska överföringar Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan…

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import Hur löser ert företag registreringen av CBAM? Behöver ni rådgivning och hjälp med detta. Kontakta oss på Tullsam så hjälper vi er. Registeringen…